Warsztaty

FASHION DESIGN / Krzysztof Stróżyna
Sabina Koryl
Agata Zborowska
Monika Czesak
Marcin Szłapka
Anna Janusz
Ewelina Klimczak
Katarzyna Waśkiel
Piotr Suszczewicz

FASHION DRAWING / Tomek Sadurski
Łukasz Biliński
Izabela Kropidłowska
Mateusz Suda
Olga Mieloszyk
Marta Raczyńska
Elżbieta Gądek
Anna Granat
Barbara Szymczak

FASHION PHOTOGRAPHY / Kuba Dąbrowski
Maciej Jakóbczyk
Kasia Kaleta
Karolina Gorzelańczyk
Łukasz Brześkiewicz
Diana Lelonek
Piotr Dębski
Anna Podlejska
Karolina Zajączkowska

FASHION JEWELLERY / Anna Orska
Agnieszka Sordyl-Gąska
Michał Włodarczyk
Aleksandra Przybysz
Julia Jasiczak
Dorota Sokołowska
Agata Bieleń

FASHION WRITING / Hania Rydlewska i Marcin Różyc
Katarzyna Pawlicka
Piotr Szaradowski
Martyna Wróblewska
Alicja Caban
Olga Święcicka
Marek Krowiński
Tomasz Marcin Wrona